Valors més seleccionats pels participants

Accions més seleccionades pels participants:

 • Valors éticos
 • Solidaria
 • Diversa
 • Empatia
 • Conocimiento
 • Tolerante
 • Mezclada
 • Multicultural
 • Acogedora
 • Multicolor
 • Hogar
 • Solidaritat Universal
 • Participativa
 • Comunitaria
 • Horizontal
 • Drets Humans
 • Comunidad.
 • Inclusiva
 • Fantástica
 • Creu Roja
 • Interculturalidad
 • Coexistència
 • Intercultural
 • Libre
 • Implicada
 • Empàtica
 • Respeto
 • Revitalitzadora
 • Cuidadora
 • Dignitat
 • Amplia
 • Involucrada
 • De Tothom I Per Tothom
 • Formada
 • Dialogant
 • Conciencia
 • Solidaritat
 • Normalitat
 • Respectuosa
 • Integradora
 • Acceptació
 • Familiar
 • Acollidora
 • Convivencia
 • Acogedora Laboralmente
 • Paz
 • Cooperació
 • Coneixement
 • Empatica Inclusiva
 • Acogida
 • Cultura De Paz
 • Respecte
 • Justa
 • Respecto
 • Xarxa Humana Pública
 • Diversidad

5 paraules més proposades: